Buruntzaldea euskaraz

EU | ES
Buruntzaldea euskaraz
Facebook Twitter RSS Harremanetarako

Egitasmoak

Arrandegiak

Balearen bertsoak

1. Milla bederatzireun da
lenengo urtian,
mayatzaren amalau
garren egunian,
Oriyoko erriko
barraren aurrian,
balia agertu zan
beatzik aldian.
2. Aundiya bazan ere,
azkarra ibiliyan,
bueltaka an zebillen,
juan da etorriyan,
ondarra arrotuaz,
murgil igariyan,
zorriyak zeuzkan eta
ayek bota nayan.
3. Ikusi zutenian
ala zebillela,
beriala jun ziran
treiñeruen billa,
arpoi ta dinamitak eta soka pilla,
aguro ekartzeko
etzan jende illa.
4. Bost treiñero juan ziran
patroi banarekin,
Mutil bizkor bikaiñak
guztiz onarekin,
Manuel Olaizola
eta Loidirekin,
Uranga, Atxaga ta
Manterolarekin.
5. Baliak egindako
salto ta marruak
ziran izugarri ta
ikaratzekuak,
atzera egin gabe
ango arriskuak,
arpoyakin il zuten,
an ziran anguak.
6. Bost txalupa jiran da
erdiyan balia,
gizonak egin zuten
bai naiko pelia,
ikusi zutenian
il edo itua,
legorretikan bazan
biba ta txalua.
7. Amabi metro luze,
gerriya amar lodi,
buztan-palak lau zabal,
albuetan pala bi,
ezpaiñetan bizarrak
beste illera bi,
orraziak bezela
ain zeuzkan ederki.
8. Gorputzez zan milla ta
berreun arrua,
beste berreun mingain
ta tripa-barruak,
gutxi janaz etzegon
batere galdua,
tiñako sei pezetan
izan zan saldua.
9. Gertatu bat jarri det
egiyaren alde,
au orrela ez bada,
jendiari galde,
biyotzez pozturikan,
atsegintsu gaude,
gora oriyotarrak,
esan bildur gabe
 

Herrikoa

© 2013 Buruntzaldeko Euskara zerbitzuak
Harremanetarako | Irisgarritasuna | Lege oharra
CSS | XHTML | WAI-A | iametza interaktiboa

Andoain Astigarraga Hernani Lasarte-Oria Urnieta Usurbil