Albisteak

  1. buruntzaldea
  2. Albisteak
  3. Euskerak lan munduko hizkuntza ere izan behar du; eta ez soilik, eskoletan erabiltzekoa

Euskerak lan munduko hizkuntza ere izan behar du; eta ez soilik, eskoletan erabiltzekoa

Buruntzaldeako Udal eta Ikastetxeen arteko elkarla­nari esker, euskera planak sustatzeko ekimen bat jarri zen martxan, duela 10 bat urte. Bi ardatz nagusi ditu eki­menak. Batetik, ikasleak eus­ke­raz ikastera animatu nahi dituzte, baita lan mundura sartu aurretik egiten dituzten azken ikasketetan ere. Bes­tetik, Udalek, ikasketa mate­riala euskeratze­ko laguntzak ematen dituzte. Hernanin, euskeraz ikasi daitezke oso-osorik, Batxilerra eta Lanbide Heziketako zikloak, A. Iturriaga eta K. Labaka ikastetxeetan.

Euskera, lan munduan

Atzo Usurbilen emandako prentsaurrekoan, euskerak, lan munduko hizkuntza ere izan behar duela; eta ez soilik, eskoletan erabiltzekoa azpi­ma­rratu zuten Burun­tzaldeako Udal eta ikaste­txeetako ordez­kariek. «Eskoletan eta DBHn egiten den lana oso garran­tzitsua da eta lan horri bultzada emateko, Batxiler­goa eta Lanbide Heziketako zikloak euskeraz ikasteko aukera badago», gogorarazi zuten. Herna­nin, Lasarte-Orian eta Urnietan ikastetxe banatan, eta Ando­ainen 3tan, euskeraz ikasi daiteke.

Aurrematrikulazio epea zabalik

Batxilerra eta Lanbide Hezi­ketako zikloetan laster irekiko da aurrematrikulazio epea. Maiatzaren 28tik ekainaren 8ra bitartean izango da izena emateko aukera.

Materiala euskeratu

Ekimen honen barruan, ma­teriala euskeratzeko dirula­guntzak ematen dituzte Bu­runtzaldeako Udalek. Horri esker, besteak beste, Laneki tresna erabilgarri dago, www.jakinbai.com/lanbideki /hiztegia webgunean. Lanbide Heziketako materiala euske­ratuta dago bertan.

* Iturria: Hernaniko Kronika