Albisteak

  1. buruntzaldea
  2. Albisteak
  3. 18 urteko gazteei deia, Gidabaimena euskeraz ateratzeko

18 urteko gazteei deia, Gidabaimena euskeraz ateratzeko

Gazte zein helduek, edonork atera dezake gidabaimena euskeraz Buruntzal­deko au­toeskoletan. Oraingo honetan or­dea, kanpaina bereziki 18 urteko gazteei zuzenduta antolatu dute. Helburua da, adin honetako gazteek jakitea teorikoa euskeraz atera­tzeko aukera dutela. Informazio guztia izan dezaten, Udalak 180 gutun bidali dizkie; bertan kanpainaren diptikoa izango dute, eta baita azalpenak emateko idatzi bat ere, Luis Intxauspek sinatua.

Bu­runtzaldean 11 au­toes­kolek dute teorikoa euskeraz ateratzeko aukera, tartean, Hernaniko Otamendi, La­gu­nak eta Hernani autoeskolek.

Urte honetan gidabaimena euskeraz ateratzen dutenen artean gainera, ordain-saria zozketatzen dute Bu­runtzaldeko Udalek. G­e­hi­e­nez 400 euroko saria da, beti ere, teorikoa ordaintzeko erabiliko dena.

Atzo emandako pren­tsaurrean azaldu zutenez, geroz eta gehiago dira euskeraz egitea aukeratzen du­tenak, hala ere, gaztelaniarekin dagoen aldea nabarmena da. Urtetik urtera, datu horiek igotzea dute helburu.

Praktikoa, hutsunea

Azkenik, azaldu zuten, oraindik badela hutsune bat. Teorikoa euskeraz ateratzen dutenek ez dute praktikoa euskeraz ateratzeko aukerarik. Udalak eta autoeskolak lanean ari dira, etorkizunean gidabaimen osoa euskeraz atera­tzeko aukera izan dadin.

* Iturria: Hernaniko Kronika