Albisteak

  1. buruntzaldea
  2. Albisteak
  3. Euskaltegiek ireki dute matrikulazio epea
Andoain
Astigarraga
Hernani
Lasarte-Oria
Urnieta
Usurbil

Euskaltegiek ireki dute matrikulazio epea

Euskera ikasteko aukera zabala dagoela azpimarratu du­te Buruntzaldeako sei uda­le­tako ordezkariek eta eus­kaltegietako irakasleek, eta matrikula egiteko epea irekita dagoela jakinarazi dute. Iraila bukaerara arte eman daiteke izena euskera ikasi edo eus­keraz alfabetatzeko.

Astigarragari dagokionez, AEK euskaltegian egin daiteke matrikula. Hernanin, berriz, bi aukera daude: AEK edo Udal Euskaltegia. Batean edo bes­tean aritzeko, diru-laguntzak ematen dituzte Udalek.

Diru-laguntzak eskatzeko epea ere, zabalik
Astigarragako Udalak udara ha­sieran argitaratu zuen deial­dia, eta irailaren 28ra ar­te ire­ki­ta dago diru-laguntza es­ka­tze­ko epea euskera ikas­te­ko, mer­kataritza eta en­pre­sen alo­rre­an euskeraren era­bi­lera sus­tatzeko, aisialdiko be­girale edo zuzendari ti­tu­lu­ra­ko pres­ta­kuntza euskeraz egi­teko, eta UEU eta udako uni­bertsitateko euskerazko ikastaroetarako.

Hernaniko Udalak ere ema­ten ditu diru-laguntzak. Ka­su honetan, euskera ikas­te­ko matrikula egin eta on­do­ren­go 15 eguneko epea izaten da eskaera egiteko HHZ bulegoan.

Helburua, 1.000 ikasle
Guztira, 8 euskaltegi daude Buruntzaldean, eta 865 ikasle hartu zituzten pasatako ikas­turtean. Aurten, 1.000 izatera iristea da helburua.

Maila, erritmo eta ordutegi desberdinetara egokitzen diren ikastaroak daude aukeran: pre­sentzialak edo autoikas­kun­tzakoak; sektore jakinetara bideratutakoak; eta HABEko 1, 2 eta 3 edo EGAko azterketak prestatzekoak. Era berean, Mintzalagun edo Gurasolagun egitasmoetan parte hartzeko aukera ere badago. 

 

** Informazio gehiago 

** Oharra: edukia Urumeako Kronikatik hartua

** Ikusi publierreportaia: Euskara ikastea, apustu segurua