Albisteak

  1. buruntzaldea
  2. Albisteak
  3. Irailean ere, azterketak eta mintzamena lantzeko aukera Hernani-Astigarragako AEKn

Irailean ere, azterketak eta mintzamena lantzeko aukera Hernani-Astigarragako AEKn

HERNANI-ASTIGARRAGAKO AEK euskaltegian, udan ere izan ohi da euskera lantzeko aukera. Uztailean aritu ziren eta irailean izango da jarrai­pena, abuztuko atsedenaldia­ren ostean. Azterketak eta mintzamena lantzeko aukera izango da. Zehazki, honakoak dira aukerak: alde batetik, autoi­kas­kun­tza bidez euskera ho­be­tu eta az­ter­ketak presta­tze­ko auke­ra dago. Astean behin klasera joan eta etxean lanak egiteaz gain, tutorearekin as­tero el­kar­­t­zeko aukera izango du ikas­leak, ikasprozesuaren ja­rrai­pena eginez. Bestetik, azterketako idaz­la­nak lantzeko taldea ere es­kaintzen du AEKk; astean behin euskaltegira joan eta idazmena landuz. Lehenengo eta bigarren mailako azterke­te­tarako, hain zuzen. Mintzamena lantzeko tal­dea ere izango da, astean pare bat egunekoa. Bertan, astero gai baten inguruan lanketa eta saio praktikoa egingo di­ra. Euskera maila baxua du­ten ikasleei zuzendua dago.

 

Klaseak irailaren 6an hasi Informazio gehiagorako edo izena emateko, hernani@aek.org nahiz astigarraga@aek.org helbi­de­etara idatzi edo 607 592 864/­­­­607 610 687 zenbakietara deitu behar da (09:00-13:00 eta 16:00-18:00). Irailaren 3ra arte eman daiteke izena eta klaseak hilaren 6an hasiko dira. Ikasta­roetan parte har­tzen dutenek Hernani eta As­ti­garragako Uda­len dirulaguntza jasotzeko aukera izango dute.

 

*Iturria: Hernaniko Kronika